Skleník remesiel od ARTCademy

21.10.2020

ÚĽUV v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave ponúka pomoc kreatívnemu priemyslu. Umelci a remeselníci sa môžu bezplatne zaregistrovať do Skleníka remesiel, ktorý bol vytvorený v rámci projektu Erasmus + Projektu ARTCademy, ktorého ÚĽUV je partnerom. Takto môžu umelci a remeselníci zviditeľniť svoju činnosť na web stránke projektu www.artcademy.eu v siedmich krajinách EÚ. Registračný formulár si môžu vyžiadať na adrese: artcademy@fm.uniba.sk. Na uvedenej stránke sú v časti Tréningy tiež voľne prístupné materiály týkajúce sa on-line podnikania v oblasti umenia a remesiel, po absolvovaní ktorých môže získať Certifikát ARTCademy!

« Späť