Reinštalované Kruhy na vode

04.07.2013

Výstava, ktorá predstavuje práce 7. ročníka medzinárodnej súťaže remeselného dizajnu organizovanej Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vznikla v roku 2000 ako európsky projekt, do ktorého sa zapojilo osem krajín (Nórsko, Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Estónsko, Sardínia) Každá z nich pripravila samostatnú súťažnú prehliadku, Slovensko (ako jediné) projekt rozvinulo do podoby bienálnej súťaže v gescii ÚĽUV-u a tá sa teraz presúva do Brna.

Súťaž Kruhy na vode bola konštituovaná ako zóna, kde sa remeslo ako súbor tradovaných rukodielnych praktík s lokálnou charakteristikou dostáva do priamej konfrontácie so stratégiami, ktorými operuje súčasný dizajn – mobilita a globálnosť, permanentná inovatívnosť, hybridita a intermediálnosť. Cieľom súťaže je zachytiť a podporiť prieniky, ktoré spojenie remesla a dizajnu ponúka – stimuly, ktoré sa tak obojstranne vymieňajú, znamenajú aj obojstranné “výhody” – napr. remeslo nemusí zostať len konzervovanou, prežívajúcou aktivitou špecifickej skupiny a dizajn zhodnocuje bezprostredný kontakt s materiálom, možnosti improvizácie, trvácnosť a kontinuitu remeselného prístupu.

Kruhy na vode sa od začiatku profilovali ako národná súťaž, v 7. ročníku sa opäť vracajú k svojmu medzinárodnému východisku – sú otvorené pre krajiny Višegrádskej štvorky. Súťaže sa zúčastnilo takmer dvesto umelcov. Vo vystavenom výbere sa objavia víťazné práce, ako aj diela, ktoré porota nominovala do užšieho výberu. Celkom to bude 98 autorov s takmer 150 prácami.

Výstava umiestnená v Miestodržiteľskom paláci Moravské galérie v Brne potrvá od 11.7.2013 do 18.8.2013

Otvárcie hodiny múzea sú:
St-Ne: 10:00hod – 18:00hod
Št: 10:00hod – 19:00hod

« Späť