RCR ÚĽUV súčasťou Týždňa celoživotného vzdelávania

23.10.2012

Týždeň celoživotného učenia je podujatie celoslovenského charakteru, zamerané na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia na Slovensku.

Cieľom projektu je zvýšiť záujem širokej verejnosti o celoživotné vzdelávanie, motivovať k aktívnej účasti na vzdelávacích programoch a aktivitách, vytvoriť a upevniť spoluprácu medzi jednotlivými subjektmi celoživotného vzdelávania, a poskytnúť platformu pre výmenu skúseností a poznatkov v oblasti CŽV s medzinárodným rozsahom. V roku 2012 sa do Týždňa celoživotného učenia zapájajú po prvá krát aj Regionálne centrá remesiel ÚĽUV Bratislava a Banská Bystrica.

Aktuálny, dvanásty ročník podujatia sa realizuje pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, generálnym partnerom projektu je Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).Program

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Dolná 14, Banská Bystrica


24.10.2012 (streda) 10.00 - 11.00 h.

Prezentácia vzdelávacej činnosti Školy remesiel ÚĽUV
Exkurzia /nahliadnutie do dielní
Tvorivé dielne - hrnčiarska / rezbárska / tkáčska
vstup zdarmaRegionálne centrum remesiel ÚĽUV Obchodná 64, Bratislava


24.10.2012 (streda) 16.00 h.

Prezentácia vzdelávacej činnosti Školy remesiel ÚĽUV
Exkurzia /nahliadnutie do dielní
Tvorivé dielne / interaktivita v rámci výstavy Kohútik jarabý
vstup zdarma

« Späť