Prezentácia a krst knihy Valéria Benáčková

07.03.2012

Dňa 29. februára 2012 o 16.00 h. sa v v priestoroch Galérie ÚĽUV uskutočnilo podujatie: Prezentácia a krst knihy: Valéria Benáčková.

Kniha vyšla ako druhý zväzok v edícii Vydavateľstva ÚĽUV-u Osobnosti, ktorá je určená významným umelcom a výtvarníkom, ktorí pôsobia alebo pôsobili v oblasti ľudovej umeleckej výroby a ľudového umenia. Kniha je doplnená video záznamom na DVD nosiči s výpoveďou Valérie Benáčkovej o jej vlastnej tvorbe.
Podujatie moderovala riaditeľka Vydavateľstva ÚĽUV PhDr. Zora Valentová.
Knihu svojim príhovorom do sveta uviedla autorka Irena Pišútová. Úprimnými slovami plných vďaky sa prítomným prihovorila aj V. Benáčková, autorka, o ktorej kniha hovorí. Knihu krstil papierovými miniatúrami maľby na sklo generálny riaditeľ ÚĽUV-u Milan Beljak.
Podujatie navštívilo mnoho priaznivcov a priateľov I. Pišútovej a V. Benáčkovej, ktorí mali možnosť knihu si kúpiť priamo na mieste. Po oficiálnom programe nasledovalo podpisovanie knihy. Podujatie spríjemnil hrou na fujare Marián Plavec.

« Späť