Prehliadka výstavy PRESTRETÉ s kurátorským výkladom a predvádzanie remesla

05.10.2017

Pri príležitosti ukončenia výstavy PRESTRETÉ v Galérii ÚĽUV v Bratislave si Vás dovoľujeme pozvať na posledné, viažuce sa sprievodné podujatie, počas ktorého Vám ponúkneme ukážky výroby drôtených košíkov v podaní Dagmar Křížovej.  Súčasťou stretnutia bude aj lektorský výklad kurátorky výstavy, Márie Mizerákovej. Sprievodné podujatie sa uskutoční 11.10.2017 v Galérii ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave. Predvádzanie remesla bude prebiehať v čase 16.00 – 18.00 hod a so začiatkom o 17.00 hod sa súbežne pridá aj kurátorská prehliadka výstavy.

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie.

Prehliadka výstavy PRESTRETÉ s kurátorským výkladom a predvádzanie remesla

« Späť