prednáška Prírodné pletivá

12.02.2009

Prútie, korienky, slama, lubky z dreva, trávy, pálka – ako sa v tradičnom i súčasnom prostredí darilo a darí týmto aj viacerým ďalším prírodným pletivám bude v pondelok 2. marca 2009 rozprávať Mgr. Katarína Nováková, PhD z Etnografického ústavu SAV…

Obsahom jej príspevku, určeného opäť pre širokú verejnosť, budú spôsoby spracovania prírodných pletív v ľudovej kultúre, ich druhy a rozšírenie na Slovensku. Bude sa venovať aj
tradičnému a súčasnému sortimentu výrobkov z prírodných pletív a porozpráva príbeh šúpoľových bábik, produktu, ktorý vznikol priamo v ÚĽUV-e.

Ďalšie prednášky v Škole remesiel ÚĽUV Bratislava >>>


« Späť