Prednáška Jany Nahálkovej: PALIČKOVANÁ ČIPKA baníckych osád Špania dolina a Staré hory

09.11.2017

Mgr. Jana Nahálková pracuje ako etnologička v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Je autorkou niekoľkých výstav venovaných rodinným obyčajom a ľudovému odevu, populárno-náučných článkov a kapitol o ľudovej kultúre v monografiách Šalkova a Kremnička. Jej prednáška o baníckej paličkovanej čipke sa bude venovať histórii paličkovania čipiek, ich vývoju v Európe a na Slovensku, a napokon aj samotnej baníckej čipke. Konkrétnym príkladom budú banícke obce pri Banskej Bystrici - Špania Dolina a Staré Hory. Tu sa v minulosti paličkovanie čipiek stalo popri málo výnosnom baníctve ďalším zdrojom obživy miestneho obyvateľstva. Paličkované čipky z týchto osád sa dostali aj za hranice Uhorska. V dnešnej dobe stále môžeme vidieť záujem o toto staré remeslo.

Vo štvrtok 23.11.2017 v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV na Dolnej 14 v Banskej Bystrici sa dozviete viac. Prednáška sa začína o 17:00.

Prednáška Jany Nahálkovej: PALIČKOVANÁ ČIPKA baníckych osád Špania dolina a Staré hory

« Späť