Prednáška „Paličkované čipky východného Slovenska“

06.09.2021

Paličkované čipky sú dodnes životu súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorá je škálou druhov, bohatosťou väzieb i farebnosťou unikátna nielen v Európe. Prednáška prináša pohľad na vývoj a históriu tohto osobitého prvku tradičnej textilnej kultúry vo východnej časti Slovenska. Cez paličkované čipky z archeologických nálezov, muzeálnych fondov i na základe údajov z literatúry prednáška umožňuje spoznať vzťah východoslovenských čipiek k západoeurópskym a sledovať v čase sa meniace podoby paličkovaných čipiek v mestskom a vo vidieckom prostredí východného Slovenka.

Prednáška „Paličkované čipky východného Slovenska“

« Späť