Plsť + v Tatranskej Lomnici

11.10.2013

Ústredie ľudovej umeleckej výroby znovu otvára výstavno-predajné priestory v Tatranskej Lomnici. „Našim cieľom je dostať remeslo a remeselné výrobky do regiónov a podporiť tak ľudovo umeleckú výrobu v jej prirodzenom prostredí,“ hovorí Mgr. Dana Kľučárová, PhD., generálna riaditeľka Ústredia ľudovej umeleckej výroby a dodáva: „aj preto sme sa rozhodli doteraz len výstavné priestory v Tatranskej Lomnici rozšíriť aj na predajňu,“

Prvá výstava v nových výstavno-predajných priestoroch je Plsť +, ktorej cieľom je podľa slov autorov vyvolať úsmev. Výstava predstavuje solitérne exponáty a interiérové doplnky, ktoré sa pohrávajú s rôznymi inšpiračnými zdrojmi, so zámerom vdýchnuť produktom nevšednú poetiku. Výsledné produkty sa vyznačujú jednoduchým, až archetypálnym tvaroslovím, skrývajúcim odkrytý odkaz, príbeh a vtip.

Viac informácií


« Späť