Oznam pre našich remeselníkov a výrobcov k výzve Ministerstva kultúry SR

13.10.2020

Milí naši výrobcovia, milí remeselníci, radi by sme vás vyzvali, aby ste si našli čas a vyplnili formulár, ktorý vypracovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a je zverejnený na webovej stránke ministerstva. Je to prvý krok pri zisťovaní, koľkí z vás sa aktívne venujú výrobe a aká by mala byť výška prostriedkov, ktorú by Ministerstvo kultúry SR malo vyčleniť na nastavenie konkrétnej schémy pomoci, eliminujúc tak ekonomické dopady pandémie. Do 19. októbra 2020 bude na našej webovej stránke link, ktorý vás presmeruje priamo na spomínaný formulár. Prosíme vás, aby ste sa vo vlastnom záujme aj v záujme ostatných remeselníkov zapojili do tejto výzvy.

Link na formulár na webe Ministerstva kultúry SR:
http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=2293

« Späť