Noví majstri ĽUV pre rok 2009

28.09.2009

Generálny riaditeľ ÚĽUV Milan Beljak odovzdal už tradične pri príležitosti konania festivalu Slovensko v Bratislave - Dni majstrov ÚĽUV dňa 29. 8. 2008 na slávnosti vo Dvore remesiel ÚĽUV na Obchodnej ulici čestné tituly majster ľudovej umeleckej výroby pre rok 2009...

Tituly boli udelené v roku 2009 celkovo jedenástim novým držiteľom, z toho jeden - pre majolikára Jána Sklenára (1924 – 2005) – udelila komisia ÚĽUV in memoriam.

O každom z ocenených výrobcov premietli na slávnostnom večere krátky videoprofil za účasti ocenených majstrov a ďalších hostí festivalu.

Novými držiteľmi čestného titulu majster ľudovej umeleckej výroby sú:

Eleonóra Gálová, bytom Nitra, majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výšivky
Valéria Gyurusiová, bytom Nesvady, majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby zo šúpolia
Oľga Kilíková, bytom Pusté Uľany,majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby zo šúpolia
Zuzana Madošová, bytom Poniky, majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výšivky
Mária Muráriková, bytom Trenčín, majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví zdobenia medovníkov
Miloslav Orságh, bytom Limbach, majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby keramiky
Vít Pieš, bytom Žilina, majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva, kože a kovu
Rudolf Stehlík, bytom Veľké Teriakovce, majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva
Ladislav Stromko, bytom Liptovský Peter, majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva
Helena Šišková, bytom Bratislava, majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví maľby na skle

Ján Sklenár, majster ĽUV in memoriam (1924 – 2005), žil v Banke pri Piešťanoch
majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby keramiky

« Späť