Nová webová stránka ÚĽUV

07.11.2006

Príhovor riaditeľa ÚĽUV Milana Beljaka

Milí priatelia tradičných remesiel,

na svete je nová podoba internetovej stránky ÚĽUV, ktorú sme pre Vás pripravovali v dobrej viere, že bude pomáhať všetkým, informovať o postavení tradičných remesiel dnes, vzdelávať, a ponúkať priestor na dialóg.

Na festivaloch remesiel či výročných trhoch sa tešíme zo všetkých osobných stretnutí s Vami, veľa je tiež iných stretnutí remeselníkov s obdivovateľmi tradičných remesiel. Vidíme však, že stále viac sú prítomné v našom živote aj stretnutia iného druhu – stretnutia virtuálne, sprostredkované modernými technológiami, stretnutia cez internet či e-mailovú komunikáciu.

Nebránime sa toku času, ére digitálnych prezentácií, ére virtuálnej ponuky tovarov a sprostredkovávania informácií. Preto sme prijali túto výzvu a zásadne sme rozšírili na internete priestor určený pre remeslá a remeselníkov, ľudových umeleckých výrobcov, záujemcov o kurzy remesiel a ostatných našich priaznivcov.

Budeme radi, keď Vás naša stránka inšpiruje k novým tvorivým činom. Budeme ešte radšej, keď porastie počet návštevníkov stránky a keď aj vy rozšírite rady tých, čo sa s nami podelia o svoje úspechy a novinky.

Naša práca na Virtuálnej galérii ľudovej umeleckej výroby a tiež na Elektronickom obchode s výrobkami pokračuje. Nasledujúce mesiace budeme intenzívne pripravovať spustenie všetkých sekcií stránky na plný režim. Dovtedy Vám prajem v mene spolutvorcov stránky a v mene všetkých pracovníkov ÚĽUV zábavu aj poučné chvíle pri internete.

Ing. Milan Beljak,
riaditeľ ÚĽUV

7.11.2006

« Späť