Nová publikácia z edície Tradícia dnes - VÝŠIVKA NA SLOVENSKU

25.03.2010

OĽGA DANGLOVÁ- VÝŠIVKA NA SLOVENSKU

Cieľom publikácie je priblížiť čitateľom obraz
o roľníckej výšivke na Slovensku v čase jej najväčšieho
rozkvetu - v 19. a prvej polovici 20. storočia.

« Späť