Nórski odborníci z Husflidslag na návšteve v ÚĽUV

21.03.2007

Na pozvanie ÚĽUV pricestovala v marci 2007 na trojdňovú študijnú návštevu delegácia z nórskeho zväzu remesiel Husflidslag. Na Slovensku sa oboznamovali so súčasným stavom podpory tradičných remesiel a uskutočnili sa tiež rozhovory o možnostiach vzájomnej spolupráce...

Sedem členov správnej rady nórskeho zväzu remesiel Husflidslag, vedených predsedníčkou zväzu pani Tove Gulsvik, pricestovalo na pozvanie ÚĽUV do Bratislavy na trojdňovú študijnú návštevu.
Zväz zastrešuje regionálne združenia remeselníkov v oblasti tradičnej výroby, ako aj sieť značkových predajní NORSK FLID, ktoré ponúkajú najmä repliky ľudových krojov a odevných doplnkov z rôznych regiónov Nórska. Pre ľudí v Nórsku zostáva ľudový kroj do dnešných dní obľúbenou alternatívou štýlového odievania počas sviatkov a verejných slávností, čomu zodpovedá aj produkcia a dostupnosť novodobých replík historických krojov v špecializovaných predajniach.
Počas návštevy si nórski hostia vypočuli dňa 14. 3. 2007 podrobné prezentácie o zameraní činnosti a konkrétnych aktivitách Ústredia ľudovej umeleckej výroby. S históriou, hospodárením a strategickým smerovaním organizácie oboznamoval delegáciu v svojom vystúpení riaditeľ Ing. Milan Beljak, k výskumnej, dokumentačnej, edičnej a výstavnej praxi ÚĽUV mali pripravené  prezentácie dr. Z. Valentová, namestníčka riaditeľa a Mgr. V. Kleinová, riaditeľka RCR ÚĽUV Bratislava.
Cieľom krátkej návštevy bolo tiež posúdiť možnosti budúcej kultúrnej výmeny oboch strán a nadviazať neformálne pracovné kontakty.


prezentácia riaditeľa ÚĽUV M. Beljaka

Fotoreportáž z návštevy členov HUSFLIDSLAG

« Späť