Návšteva študentov z Univerzity v Telemarku

25.03.2012

Dňa 24. 3. 2012 navštívila Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave skupina nórskych študentov a pedagógov z Univerzity v Telemarku, Katedry ľudového umenia, Fakulty umenia, ľudovej kultúry a pedagogickej výchovy.

Po privítaní vo Dvore remesiel si študenti vypočuli prezentáciu o činnostiach a aktivitách ÚĽUV-u, ktorú im predniesla námestníčka pre úsek Marketingu a PR, Barbora Španitzová. Po prednáške si návšteva pozrela aktuálnu výstavu v Galérií ÚĽUV: „Rasťo Haronik – keramikár a zberateľ“.
Program pokračoval prehliadkou Dvora remesiel ÚĽUV a prezentáciou jednotlivých remeselných dielní, ktorými sprevádzala Zuzana Magulová, manažérka Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Bratislave.
V závere si študenti pozreli predajne ÚĽUV Plus na Obchodnej ulici, kde ich okrem iného zaujali aj tradičné hudobné nástroje ako píšťalky, koncovky a fujara.

Tešíme sa, že vzájomná spolupráca ÚĽUV-u a inštitúcií a organizácií v Nórsku pokračuje po úspešných projektoch v roku 2011 aj v tomto roku.

Fotogaléria z návštevy

« Späť