Múzeum ĽUV sa stalo členom Medzinárodnej rady múzeí ICOM

04.04.2012

ICOM je jediná medzinárodná organizácia zastupujúca záujmy múzeí a odborníkov pracujúcich v muzeálnej sfére. Už od roku 1946 pomáha svojim členom napĺňať ich poslanie v oblasti zachovávania, ochrany a šírenia kultúrneho dedičstva.

Organizácia má viac ako 30 000 členov v 137 krajinách sveta. Pre Múzeum ĽUV sa členstvom v ICOM otvárajú nové možnosti získavania a výmeny informácií na odborných konferenciách a podujatiach, ako aj prístupom do databázy Informačného a dokumentačného centra organizácie.


ICOM web

« Späť