Manifest k európskej stratégii pre umelecké remeslá

25.07.2019

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) reprezentovalo slovenské remeslá v gruzínskom Tbilisi na Valnom zhromaždení Svetovej rady remesiel - Európa (World Craft Council - Europe), ktoré sa konalo od 6. júna do 10. júna 2019. Cieľom zhromaždenia bolo členom Svetovej rady remesiel predstaviť a následne prediskutovať manifest a akčný plán remeselnej Európy Crafting Europe, ktorý na základe výsledkov prieskumu vypracovala Svetová rada remesiel v Európe pri príležitosti 40. výročia.

Ústrednou témou valného zhromaždenia v roku 2019 v gruzínskom Tbilisi bolo predstavenie manifestu k európskej stratégii pre umelecké remesla. Manifest vznikol na základe prieskumu s cieľom pomenovať výzvy, ktorým čelia výrobcovia v tom-ktorom odvetví. Súčasťou manifestu je šesťbodový akčný plán, ktorého kroky vedú k zabezpečeniu prežitia a rozvoja umeleckých remesiel pre budúce generácie.

Úplne znenie manifestu v slovensko-anglickej mutácii je k nahliadnutiu TU.

« Späť