Majstri majoliky v Galérii ÚĽUV

21.05.2009

Súčasné podoby pozoruhodnej tradície prežívajúcej na západnom Slovensku ponúka  od 2. júna aktuálna výstava s názvom Majstri majoliky dnes. Výstava  v Galérii ÚĽUV...

na Obchodnej ulici v Bratislave bude prístupná verejnosti až do 12. septembra 2009. Vystavené umeleckoremeselné práce od 22 autorov, zväčša bývalých absolventov modranskej keramickej školy, predstavujú širokú škálu výrobkov a umeleckých diel - vynikajúce výrobky džbánkarov, maliarov reliéfnych kachlíc či tvorcov majolikových figúrok.  K výstave vydal ÚĽUV Bratislava samostatný katalóg.

Majstri majoliky dnes

súčasná džbánkarská produkcia zo západného Slovenska

2. jún – 12. september 2009
Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

kurátorka výstavy: Mgr. Eva Ševčíkovápublikované ilustrácie:

Huslista, detail, autor Jozef Franko z Modry
Keramická fľaša, detail, autor Ján Viglaš z Bernolákova

« Späť