Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

07.09.2020

Ústredie ľudovej umeleckej výroby už od roku 1959 každoročne udeľuje čestný titul majster ľudovej umeleckej výroby. V piatok 4. septembra 2020 tento zoznam rozšírili ďalší piati výrobcovia, ktorí svojou prácou zachovávajú tradičné remeslo a zároveň aj naše nehmotné kultúrne dedičstvo.

Ocenenie majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti. Slávnostné oceňovanie sa konalo tento rok v dôsledku protipandemických opatrení v úzkom kruhu pozvaných hostí na pôde Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Titul majstra ľudovej umeleckej výroby odovzdal generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva a kultúry menšín Radoslav Ragač týmto výrobcom: 

Pavel Ferdinandy – titul majstra ľudovej umeleckej výroby získal za výrobu zdobených palíc.  V jeho portfóliu sú celodrevené palice (často s využitím samorastu) a drevené časti pastierskych palíc slúžiacich aj na chytanie a usmerňovanie  zvierat, betlehemské kyjaky, poľovnícke palice a fokoše. Svojou tvorbou zachováva znalosti a zručnosti spojené so spracovaním viacerých druhov dreva pri využití tradičných i vlastných techník. Pri výzdobe palíc vychádza z tradičnej motivickej škály. 

Ivan Klučiar – titul majstra ľudovej umeleckej výroby získal za výrobu medovníkov s bielym prelamovaným dekórom. Skúsený medovnikár nadväzuje na tradície medovnikárstva na Slovensku druhom spracovávanej suroviny i niektorými tvarmi medovníkov. V zdobení prepája dekoratívne tradície z dvoch oblastí výroby – medovnikárskej a textilnej, keďže väčšinu motívov čerpá zo starých výšiviek, čipiek a tkanín. 

Jana Majerská – titul majsterky ľudovej umeleckej výroby získala za drevorezbársku tvorbu. Jej rezbárske diela majú vysokú umelecko-remeselnú úroveň spracovania  s využitím širokej škály techník – od drobnej figurálnej drevorezby bez povrchovej úpravy (napr. v podobe betlehemských figúrok) až po rytý dekór kyjatického typu doplnený maľbou. Dokladajú bohatosť poznatkov a zručností autorky, čoho výsledkom je široká škála úžitkovo-dekoratívnych i dekoratívnych výrobkov.

Anna Suchá – titul majsterky ľudovej umeleckej výroby získala za tradičnú kožušnícku výrobu zameranú na produkciu kožuchov (s rukávmi) a kožuštekov (bez rukávov) ako súčasti tradičného odevu. Dodržiava tradičné výrobné techniky a dôsledne rešpektuje regionálne výzdobné štýly. 

Florián Šavrtka – titul majstra ľudovej umeleckej výroby získal za výrobu košov z lubov. Jeho výrobky majú výrazný úžitkovo-dekoratívny charakter. Archaický spôsob spracovania pareného dreva na ručne štiepané luby, znalosti jednotlivých druhov dreva i následné pletenie lubových košov rešpektuje tradíciou ustálené formy.

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

« Späť