Kruhy na vode

07.02.2012

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlasuje siedmy ročník súťaže dizajnu a remesla Kruhy na vode / Rings in water 2012.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlasuje siedmy ročník súťaže dizajnu a remesla Kruhy na vode / Rings in water 2012.
Vyjadrujúc presvedčenie, že remeselný dizajn, dizajn orientovaný na remeslo, teda dizajn podčiarkujúci kultúru ručnej výroby úžitkových a dekoratívnych predmetov je v súčasnej dobe hybnou silou inovácií aj pre oblasť ľudovej umeleckej výroby, organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava od roku 2000 pravidelne sa opakujúcu súťaž s názvom Kruhy na vode, od ročníka 2012 medzinárodnú súťaž Kruhy na vode / Rings in water. Súťaž predstavuje jednu z dôležitých foriem podpory lokálnej kultúrnej identity.
Súťaž je tvorivou konfrontáciou nových diel úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu, autori ktorých sa priamo alebo sprostredkovane inšpirovali tradičnou výrobou a ľudovým umením, postupmi spracovania, pôvodnou úžitkovou hodnotou, princípmi výberu materiálu a estetického stvárnenia.

Cieľom súťaže je
- stimulovať vznik nových a inovatívnych diel dizajnu a remesla, ktoré našli svoje zdroje inšpirácii
v tradičnej výrobe a ľudovom umení Slovenska,
- oceniť a propagovať vynikajúce produkty umeleckého remesla, úžitkového umenia a dizajnu,
- podporovať spoluprácu a kreatívne partnerstvo dizajnérov, výtvarníkov a remeselníkov
orientovaných na tradičné remeslá a ľudové výroby na medzinárodnej úrovni,
- poskytnúť vynikajúcim dielam ocenenie s medzinárodnou platnosťou vyzdvihujúce remeselné i umelecké kvality,
- uplatňovať nové originály a malé série produktov v ponuke predajní pod značkou ÚĽUV.

Viac o súťaži

« Späť