Košikársky aktív 2017

31.01.2018

Košikársky aktív sa uskutočnil v sobotu 2. decembra 2017 v zasadacej miestnosti Ústredia ľudovej umeleckej výroby na Obchodnej ul. v Bratislave. Podnetom na jeho usporiadanie boli diskusie s košikármi, z ktorých vyplynula potreba spoločného stretnutia výrobcov s pracovníkmi našej organizácie, aby sme si ujasnili vzájomné smerovania a prípadne sa pokúsili pomôcť oživeniu kontaktov či výroby. V prednáškach a diskusiách, ktoré boli súčasťou aktívu, padli viaceré podnetné návrhy na ďalšie praktické kroky. ÚĽUV sa bude v súlade so svojím poslaním snažiť pomôcť pri ich rozvíjaní, k spokojnosti výrobcov i širšej verejnosti.

Cez nasledujúci odkaz približujeme záujemcom priebeh aktívu. Na prvý pohľad možno veľa čítania, no pre človeka, ktorý sa chce o košikárskej problematike čosi dozvedieť, budú ponúkané informácie hádam obohatením. Prajeme príjemné čítanie – a v prípade akýchkoľvek otázok či podnetov nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adrese: mikolaj@uluv.sk.

Košikársky aktív 2017

Sprava Ján Petruška, Zdenka Jurkovičová, Iveta Miháliková, Anton Gallík, Pavol Gregor, Peter Juriga, Peter Spáčil a Ján Zeman počas predstavovania účastníkov.

Košikársky aktív 2017

Profesionálny košikár Peter Spáčil (v strede) prednáša o svojich skúsenostiach. Naľavo od neho Ján Zeman, napravo Peter Juriga.

Košikársky aktív 2017

Pre dizajnéra Milana Pulika bol košikársky aktív miestom na konzultáciu svojej tvorby a materiálu, ktorý na ňu používa, s praktikmi z radov košikárov.

« Späť