Koníčky – nová výstava v Galérii ÚĽUV Košice

18.10.2018

Výstava Koníčky je venovaná koníkovi ako motívu, ktorého využitie má v našej spoločnosti stáročnú tradíciu v mnohorakých materiáloch. Predstavuje jeho transformujúcu sa podobu od dostupných historických dokladov cez obdobie tvorivosti pod značkou úľuv až po jeho súčasné znázornenie v dizajne. Koník je hračka, suvenír, interiérový doplnok, interaktívny prvok vo svete detí aj dospelých. Výstava ho uchopila v historickom kontexte tradičnej ľudovej kultúry cez jeho symboliku, spätosť s človekom pri práci i významnú rolu, ktorú zohrával vo svete detí.

Vklad ÚĽUV-u je predstavený cez koníka v podobe suveníru, dekoratívneho predmetu. Originálne kusy vznikali a vznikajú v tvorivej spolupráci výtvarníkov ÚĽUV-u a najlepších výrobcov, inšpirovanej ľudovými motívmi a výrobnými technikami. A v neposlednom rade tvorba súčasných dizajnérov poukazuje cez dekorácie, nábytok či hry s tematikou koňa aj na súčasnú popularitu tohto motívu v našej kultúre. Výstavu otvárame 18. októbra 2018 o 17.00 h v Galérii ÚĽUV Košice na Mäsiarskej 52. Verejnosti bude prístupná do 31. januára 2019.

 

Koníčky – nová výstava v Galérii ÚĽUV Košice

« Späť