Knižnica ÚĽUV si pre vás pripravila nové otváracie hodiny

03.10.2011

V knižnici ÚĽUV nájdete literatúru z oblasti tradičnej hmotnej kultúry, ľudového umenia, výroby a remesiel, doplnenú titulmi z príbuzných oblastí: etnológie, histórie a kultúry.

Knižnica už po dlhé roky slúži potrebám ľudovoumeleckých výrobcov, výtvarníkov a odborných pracovníkov ÚĽUV. Knižničný fond v Bratislave obsahuje približne 5000 zväzkov kníh a celých ročníkov odborných periodík. Medzi zaujímavé tituly patria napríklad súbory časopisov o tradičných a umeleckých remeslách vydávané za posledné desaťročia - Remeslo Umenie Dizajn, Tvar, Věci a lidé, Umění a řemesla. V ostatných rokoch priťahujú záujem čitateľov aj periodiká zo severských krajín. Okrem slovenských a českých publikácií možno v knižnici nájsť samozrejme aj dokumenty vydané v ďalších jazykoch.

Nové otváracie hodiny:
Pondelok 10:30 – 17:30
Utorok 10:30 – 17:30
Streda 10:30 – 17:30
Štvrtok 10:30 – 17:30
Piatok 10:30 – 17:30

Mimobratislavskí záujemcovia si môžu návštevu aj individuálne dohodnúť s pracovníčkami knižnice.

Viac na http://www.kniznicauluv.sk/

« Späť