Junior Design Fest 2014

05.05.2014

Junior Design Fest 2014 je druhý ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky prác stredných umeleckých škôl so zameraním na produktový dizajn a dizajn vizuálnych komunikácií.

V Dizajn štúdiu ÚĽUV tak od 26.3. do 13.4.2014 predstavia svoje práce študenti Strednej odbornej školy sklárskej z Lednických Rovní s programami výroba úžitkového skla, či dizajn a tvarovanie skla.

Cieľom projektu, ktorý bienálne organizuje Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave a Občianske združenie ŠUPKA, je okrem podpory rozvoja študentskej tvorby v oblasti dizajnu aj vytvorenie priestoru pre medzinárodnú konfrontáciu a aktívnu spoluprácu škôl. Tohtoročné podujatie sa koná okrem Dizajn štúdia ÚĽUV aj v galérii SDC Satelit a galérii SVÚ Umelka. O udelení jednotlivých ocenení rozhodne porota pod vedením rektora VŠVU Stanislava Stankociho, ktorá slávnostne odovzdá oocenenia 2. 4. 2014 v galérii SVÚ Umelka.

Viac informácií


« Späť