Hodnotenie súťaže Kruhy na vode 2012

23.07.2012

Dňa 18. a 19. júla prebehlo hodnotenie súťaže Kruhy na vode / Rings in water 2012. Medzinárodná porota počas dvoch dní hodnotila prihlásené práce v dvoch Sekciách (Sekcia A – Master, Sekcia B – Young Talent) a piatich kategóriách (Kov, Drevo, Textil, Keramika, Voľná kategória)

Porota bola v nasledovnom zložení:

Slovenská republika:

  • doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., predseda poroty – vedúci katedry Dizajnu na Fakulte umení, STU Košice;
  • doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka - vedúci ateliéru Industrial dizajn na katedre dizajnu, VŠVU Bratislava

Česká republika:

  • Mgr. Martina Lehmannová – kurátorka umeleckoremeselných zbierok Múzea hlavného mesta Prahy, kurátorka Moravskej galérie Jurkovičovej vila

Maďarská republika:

  • Hedvig Harmati, DLA – vedúca oddelenia textilného dizajnu na katedre Dizajnu, univerzita MOME, Budapešť

Poľská republika:

  • Grazyna Anna Filipowitz-Mróz – kurátorka, projektová manažérka súťaže súčasného dizajnu “Souvenir from Poland”

Výsledky súťaže budú už čoskoro uverejnené TU.

« Späť