Drotárstvo v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

01.12.2017

Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku bolo 6.11.2017 zapísané DROTÁRSTVO. Je jedinečné a špecifické pre územie Slovenska. Predkladateľom prvého zápisu bol ÚĽUV a získané ocenenie je garanciou ochrany, podpory a rozvoja tohto unikátneho remesla.

Naše tradičné remeslá vychádzali z praktických potrieb ľudí, remeselníci zhotovovali nástroje na uľahčenie každodennej práce. Často získavali zručnosti mimo územia dnešného Slovenska a prichádzali ako novátori.

Drotári však vzišli výsostne z nášho prostredia a začiatkom 18.storočia začali s drevenou krošňou na chrbte putovať susednými krajinami a ponúkať svoje služby.

Pôvodne príležitostná práca s drôtom začala dostávať znaky remesla, ktoré sa stalo ich stálym zamestnaním a nadobudlo formu dielenskej výroby, organizovanej manufaktúrnym i priemyselným spôsobom. Prvé dielne slovenských drotárov vznikli ešte pred rokom 1850. Talentovaní jedinci navrhovali a majstrovsky zhotovovali desiatky výrobkov na praktické použitie, originálne predmety z ušľachtilých kovov i na svetskú parádu pre bohatých meštiakov. Najkrajšie a najdômyselnejšie posielali na svetové výstavy, kde za ne získavali vysoké ocenenia.

Prvá svetová vojna zmenila mnohé i v postavení drotárskych majstrov, o ich prácu bol malý záujem . Isté oživenie remesla nastáva začiatkom štyridsiatych rokov, no po skončení druhej svetovej vojny začalo upadať do hlbokého zabudnutia. Dnešok však ukazuje, že drotárstvo sa napriek prudkému rozmachu priemyslu zakorenilo v našej tradícii dostatočne – len jeho pôvodný zvyčajne úžitkový význam sa presúva k tvorivej práci s materiálom.

Drotárstvo v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

« Späť