Drotárstvo úspešne zapísané do UNESCO

13.12.2019

Členovia Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Bogote, hlavnom meste Kolumbie na svojom 14. zasadnutí, ktoré sa konalo 12.12. 2019, rozhodli o zapísaní prvku Drotárstvo – remeslo a umenie do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Drotárstvo úspešne zapísané do UNESCO

O úspešný zápis sa zaslúžil kolektív expertov z Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, ÚĽUV-u, Považského múzea v Žiline, Ministerstva kultúry SR a v neposlednom rade samotní remeselníci a umelci, nositelia tradície drotárstva.

Drotárstvo je špecifická forma ľudového sezónneho doplnkového zamestnania vykonávaná pochôdzkovým spôsobom, zameraná na opravy keramiky a plechového riadu a výrobu a podomový predaj jednoduchých úžitkových predmetov zhotovených špecifickými technikami z drôtu a plechu; neskôr aj remeslo, vykonávané dielenským a manufaktúrnym spôsobom. Drotárstvu ako remeslu a umeniu dal meno základný materiál – drôt. Drotári na rozdiel od iných ľudových remeselníkov a výrobcov nevyužívali lokálne prírodné suroviny, ale orientovali sa na priemyselne vyrábaný materiál. Základná surovina, s ktorou pracovali, bol oceľový drôt rôznych hrúbok vo viacerých tvrdostiach. Dnešná podoba drotárstva nadväzuje na tradície rozvíja staré techniky do nových podôb.

Viac o drotárstve sa dozviete tu: http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/drotarstvo/

Drotárstvo úspešne zapísané do UNESCO

Jozef Zoller, ozdoba drôtená

 

Drotárstvo úspešne zapísané do UNESCO

Ladislav Jurovatý ml., svietnik drôtený

« Späť