Cena za rozvoj celoživotného vzdelávania

22.10.2019

Ústredie ľudovej umeleckej výroby dnes získalo významnú cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania dospelých Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cenu do rúk Vladimíra Kovára, povereného zastupovaním štatutárneho orgánu ÚĽUV, slávnostne odovzdala samotná pani ministerka Martina Lubyová.

Sme nesmierne poctení a touto cestou by sme sa chceli poďakovať za prácu všetkým našim kolegom v regionálnych centrách remesiel, ktorí svojou činnosťou prispievajú k celoživotnému vzdelávaniu dospelých. Veľká vďaka patrí najmä riaditeľke Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Bratislava Oľge Fratričovej, ktorá si dnes prevzala špeciálnu cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania dospelých. Srdečne gratulujeme!

 

Cena za rozvoj celoživotného vzdelávania

Cena za rozvoj celoživotného vzdelávania

Cena za rozvoj celoživotného vzdelávania

Cena za rozvoj celoživotného vzdelávania

Cena za rozvoj celoživotného vzdelávania

« Späť