Cena pre knihu Maľby na skle

06.12.2011

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia boli laureátom odovzdané pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2011 v Slovenskej republike v Bazilike sv. Egídia v Bardejove.

V kategórii Publikácia, ktorá bola z hľadiska počtu nominácií najpočetnejšia, bola cena udelená vydavateľovi Ústrediu ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, autorke PhDr. Irene Pišútovej, CSc. a grafičke Jane Sapákovej za publikáciu Maľby na skle / Paintings on glass.
Tematické bohatstvo ľudových malieb na skle a ich stvárnenie neznámymi maliarmi, na ktoré nadväzujú obrázky známych starších i súčasných autorov, tvoria obsah obrazovo bohatej knihy Maľby na skle. Na základe dlhodobej profesionálnej vedeckej a výskumnej práce ich zhrnula autorka, ktorá tému malieb na skle spracovala už vo viacerých svojich predchádzajúcich publikáciách a štúdiách. Znalosť zbierkového fondu slovenských múzeí jej umožnila zostaviť výber v takej reprezentatívnej skladbe, ktorá dosiaľ na Slovensku nebola vydaná. Čitateľsky príťažlivý text dokáže aj laikovi sprostredkovať históriu slovenských malieb na skle so všetkými znakmi umeleckého prejavu, ktorými sa od seba odlišujú maľby stredného, východného a západného Slovenska, maľby katolíckeho obyvateľstva i maľby evanjelické. Kniha konkretizuje námety, predovšetkým náboženského charakteru, ktoré boli predmetom malieb na skle a ktoré ľudový umelec načrtával na sklo vlastným štýlom a v závislosti od svojho nadania.
Maľba na skle má aj dnes perspektívu vydať sa rozličnými cestami k svojej realizácii. Kniha o tom presvedčí každého záujemcu, či už obdivovateľa tohto umenia, alebo budúceho umelca.


« Späť