Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky

22.02.2021

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií na udelenie ceny ministerky kultúry. Zvýšiť kredibilitu cien udeľovaných ministerstvom kultúry a ministerkou je zámerom novej Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky. Nahrádza doterajších päť ocenení ministerstva v oblastiach umenia a kultúrneho dedičstva. Konkrétne spája dve ceny a tri súťaže, Cenu ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia a Cenu Andreja Kmeťa, Múzeum a galériu roka, Knižnicu roka ako aj Kultúrno-osvetové zariadenie roka.

Po prvý raz sa Ceny ministerky kultúry SR udelia na budúci rok na prelome leta a jesene. Písomné nominácie na laureátov sa môžu posielať v troch kategóriách:

a) cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel) - termín predkladania návrhov do 20. marca 2021 v zmysle výzvy https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie-a-kreativita/umenie/cena-ministra-kultury-sr-za-umenie/

b) cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia) - termín predkladania za oblasť múzeí, galérií a knižníc do 28. februára 2021 a za oblasť kultúrno-osvetovej činnosti do 20. februára 2021 v zmysle výzvy https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/12/Vyzva_na_predkladanie_prihlasok_
do_nominacneho_procesu_vyberu_nominantov_na_udelenie_ceny_ministerky_kultury_SR_kategoria_B.pdf

c) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry - termín predkladania návrhov do 20. marca 2021 v zmysle výzvy https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie-a-kreativita/umenie/cena-ministra-kultury-sr-za-umenie/ (táto kategória včlenila aj predchádzajúcu Cenu Andreja Kmeťa).

Cenu udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umeleckej inštitúcii, múzeu, galérii, knižnici, kultúrno-osvetovému zariadeniu). Ocenením vyzdvihuje výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, múzejné, galerijné, kultúrno-osvetové a audiovizuálne aktivity za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry.

Predkladatelia môžu návrhy laureátov za rok 2020 podať ministerstvu písomne na predpísanom formulári a podľa štatútu ceny.

Všetky informácie nájdete na webe Ministerstva kultúry tu: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/ministerka-kultury/cena-ministerky-kultury-sr/ a tu: https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo/cena-ministerky-kultury-kulturne-dedicstvo-a-kulturno-osvetova-cinnost/.

Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky

« Späť