Celoslovenské stretnutie fujaristov - Ďakujeme

04.10.2010

25.9. – 26.9.2010 sme pre Vás pripravili už 5.ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov.
Ďakujeme všetkým spoluorganizátorom a partnerom podujatia za spoluprácu. Poďakovať sa chceme účinkujúcim aj návštevníkom, ktorí sa prišli pozrieť a tým podporili toto krásne, jedinečné podujatie. Už teraz sa tešíme na 6. ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov, posledný septembrový víkend 2011.

Reakcie:

Dobrý deň,

zúčastnil som sa 5. ročníka Stretnutie fujaristov v Čičmanoch dna 25.9.2010. Stretnutie, ktoré organizoval p. Michal Filo bolo dobre pripravené. Je naozaj chvályhodné, že sa stretlo tak veľa fujaristov, a veľkým zážitkom pre mňa bolo vidieť ich spolu hrať na fujarách. Veľmi pekné bolo aj vystúpenie FS Čierny Balog, FS Poniky, FS Detva. Zlatým klincom programu, bolo podľa mňa vystúpenie pána Róberta Puškára. Veľmi sa mi páčilo prostredie, kde sa stretnutie fujaristov organizuje, ten bezprostredný kontakt medzi účinkujúcimi a divákmi, veľkou mierou k tomu prispeli aj ľudový rozprávači, čo na iných podujatiach nebýva.
Bolo čo za jesť a vypiť, takže bolo postarane aj o ľudí.
Zároveň chcem povedať, že toto stretnutie fujaristov na mne zanechalo veľký dojem a ako sa povie " zážitok na sto rokov ".
Chcel by som vysloviť poďakovanie organizátorom tohto stretnutia a hlavne pánovi Filovi, že sa podujal zorganizovať už v poradí 5. ročník. Prajem mu veľa zdravia, dobrých sponzorov na zorganizovanie ďalších ročníkov Stretnutie fujaristov.

S pozdravom Milan PiliarDobrý deň,

ak dovolíte, rád by som sa podelil s niekoľkými postrehmi z veľmi vydarenej akcie z minulého víkendu, Stretnutia fujaristov v Čičmanoch.
Toto podujatie si už urobilo svoje naozaj dobré meno a musím povedať, že jeho kvalita rastie každým rokom.
Fujaristi, muzikanti, speváci a tanečníci ponúkli v uvoľnenej atmosfére naozaj vynikajúce výkony autentického folklóru, ktorý nebol ani v najmenšom rušený surovou komerciou, akú dnes stretávame už pravidelne na všetkých (najmä väčších) folklórnych festivaloch.
Ja za seba - a myslím, že aj za ostatných vystupujúcich fujaristov – veľmi kladne hodnotím organizačné a režijné zvládnutie podujatia. V pomerne obmedzenom časovom rozsahu v pomere k množstvu vystupujúcich bolo tých asi 30 fujaristov veľmi dobrým spôsobom zakomponovaných do programu tak, že sme všetci mohli prezentovať svoje umenie a pritom sa zachovala dynamika programu, čo bolo pre divákov skutočne príťažlivé.
ÚĽUV prostredníctvom tohto podujatia bez zveličovania urobil reálny krok k podpore zachovania našej ľudovej kultúry. Priateľské atmosféra a sústredenie folkloristov, z ktorých sú mnohí nielen interpreti, ale aj výrobcovia ľudovo umeleckých predmetov, bolo aj možnosťou pre nadviazanie kontaktov a priestorom pre diskusie aj na tému výroby a výmenu skúseností.
Ďakujeme!

S pozdravom Štefan SuchýĽudový festival Čičmany september 2010.
Zachovaj nám dedičstvo otcov pane, ( Otec nebeský).
Zišli sme sa už po piaty krát v Čičmanoch na stretnutí slovenských fujaristov z celého Slovenska, pod vedením Miška Fiľa a tento rok aj pod záštitou ÚĽUVu . Tiež s našimi priateľmi a členmi rodiny Kudiakovcov, v humne Ondreja Gregora. Festival začína už tradične niekoľko rokov v posledný septembrový víkend v piatok. Je tam vždy vynikajúca nálada, rodinná atmosféra, neopakovateľnosť, jedinečnosť a autentickosť ľudového umenia a muziky. Vytvárajú sa medzi nami silné a priateľské putá, ktoré sú neopakovateľné. To jednoducho treba zažiť. Miško na minulom ľudovom stretnutí fujaristov v Čičmanoch povedal veľkú myšlienku „ FUJARA ZBLYŽUJE ĽUDÍ. Tento ľudový festival je podľa mňa najlepší, hoci je najmladší. Chcem preto pochváliť Miška Fiľa, že sa veľmi snažil zabezpečiť a z organizovať tento autentický a ľudový festival aj keď mal určité finančné problémy, podarilo sa mu to dať do kopy aj s pomocou ÚĽUvu a sponzormi. Významnú podporu tohto Slovenského ľudového festivalu robí a podporuje už tradične aj bývalý bratislavský župan Vladimír Bajan, ktorý založil aj nadáciu Vladimíra Bajana na podporu slovenského ľudového umenia. Osobne by som chcel poďakovať aj pánovi riaditeľovi ÚĽUvu , Ing. Milanovi Beljakovi, ktorý vytvoril záštitu nad týmto festivalom a podal pomocnú ruku v pravý čas.

Mne osobne sa veľmi páčilo to, že sa každý prítomný muzikant, hudobník, fujarista sa mohol prezentovať a vystúpiť na pódiu a čo to zahrať a predstaviť sa verejnosti, slovenskému ľudu. Vo mne to zanechalo veľmi silný dojem a nezabudnuteľný zážitok a na mojich priateľoch taktiež. Tradične sú veľmi pekné spoločné rozfuky fujaristov a trúbenie trombít bratov Štefánikovcov a prípadné plieskanie bičom. Osobitne by som vyzdvihol aj cimbalové a husľové muziky z Horehronia, spevy a tance FS z Čičmian a z Podpoľania, prípadne aj z iných regiónov Slovenska, napr. gajdošov, Ľubo Párička z Martina, náš Jánošík. Na tomto festivale som si spomenul na nášho dlhoročného priateľa Ľubka Medveďa, ktorý je jediný medveď, ktorý vie hrať na fujare. Verím, že ďalší ročník bude rovnako úspešný ako tie predošlé ľudové festivaly v Čičmanoch. Želám si, aby tento festival, aj keď je posledný v roku a tiež najmladší, aby si zachoval svoju autentickosť, ľudovosť, jedinečnosť a rodinnú atmosféru. Tento festival podporuje regionálnu originalitu ľudových hudieb, súborov a inštrumentalistov z celého Slovenska a preto ho musíme zachovať aj pre ďalšie generácie našich potomkov. Stále treba rozvíjať slovenského ducha a zachovávať naše slovenské tradície. Treba potlačiť štylizáciu a komerciu v ľudovej hudbe, v tancoch, v speve, ale aj ľudových remeslách a tvorivosti.
Ešte raz Ďakujeme. Chcel by som ešte zdôrazniť, že Miško Fiľo, rodák z Heľpy je náš učiteľ drevorezby, ktorý nás učil výrobu fujár, píšťal- pastierskych , koncových, signálnych a tiež črpáky.

S pozdravom Jozef Mikloš
fujarista, inštrumentalista.Ahoj Michal,

nedá mi, aby som Ti nepovedal o mojich pocitoch k piatemu ročníku Stretnutia fujarášov v Čičmanoch. Za tie roky, čo chodím po folklórnych slávnostiach, (mal som 32 rokov keď som začal chodiť po folklóre a teraz mám 58 ) môžem porovnávať. Tá gradácia v Čičmanoch je evidentná. Nikdy by som nepovedal, že fujara a poézia majú k sebe tak blízko. Tí siedmi fujaráši jemne dúchajúc v pozadí a pán Sarvaš - ten posledný bard poézie - spustí tým jeho spôsobom Detvana alebo báseň o Rodnej zemi ..., no poviem Ti, ťažko opísať ten pocit v duši. Stál som vzadu za divákmi a sledoval som jedným očkom divákov - tí čo sa mrvili ustrnuli, tí čo boli v pohybe zastali. Také niečo treba zažiť na vlastné oči, aby si to pochopil. Aj tí Chudobovci vlani v kostole bol krásny zážitok.
Vieš Michal, tak dumám, možno je to i tým humnom u Gregora čo dýcha dedovizňom, alebo ľudskosťou a charizmou rodiny Kudiakových, no aj to okolie s tými drevenými maľovanými chalúpkami - čert vie, ale je to krásne.
Viem že ako organizátor za tých päť ročníkov si to nemal ľahké. Určite si musel veľakrát prosiť, alebo až prosíkať, neraz i ohnúť chrbát viac ako je treba, ale ver mi, Miško, že to stojí za to, za čo Ti patrí veľká vďaka. Keď toto pero už držím v rukách - hoc ja nerád, chcel by som Ti verejne vzdať úctu aj k tomu čo robíš v civile. Neraz v minulosti, keď som sa pýtal na remeselníckych jarmokoch na to či onô, ako sa to robí, dostal som odmietajúcu odpoveď. A Ty Michal, všade kde Ťa stretávam na folklórnych slávnostiach, učíš deti, dospelých a všetkých tých čo majú o toto dianie záujem, Ty otváraš ventil naplno.
No klobúk dole Miško, keby Slovensko malo viac takýchto ľudí ako si Ty, určite by to vyzeralo ináč. Teším sa na šiesty ročník v Čičmanoch a držím Ti palce a prajem všetko najlepšie v súkromnom aj pracovnom živote.

Juraj Hrabovský

« Späť