Ankara - 14. festival umenia a remesla

06.08.2008

Bezplatný prenájom stánku na tohoročnom 14. festivale umenia a remesla v tureckej Ankare ponúkajú usporiadatelia pre záujemcov zo Slovenska. Festival sa bude konať v dňoch 11. – 19. októbra 2008 a ponúka možnosť predávať v stánku vlastné...

umelecko-remeselné a ľudovoumelecké výrobky. Účastníci si hradia prepravné aj pobytové náklady sami.

Termín prihlášok: do 31. 8. 2008 

Viac informácií na webovej stránke tureckej festivalovej agentúry Forum: www.forumfuar.com
alebo na www.artsankara.com
Informovať sa možno aj v ÚĽUV na tel.: 0905/ 713 691

« Späť