Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
bábiky textilné

Autor výrobku:
Szélesyová Nadežda

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Čas vzniku obrázku:
2009Zatvoriť okno