Copyright ÚĽUV
Autor obrázku:
archív ÚĽUV-u

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
skenZatvoriť okno