Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Alena Hlucháňová predvádzanie výroby na DM

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava



Zatvoriť okno