Copyright ÚĽUV
Autor výrobku:
Ďurdina Anton majster ľudovej umeleckej výroby

Autor obrázku:
Dostálová

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Čas vzniku obrázku:
2009

Technika:
digitálna fotografia

Región:
Prievidza

Tématika:
fašiangy a Veľká noc


Zatvoriť okno