Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
závesné ozdoby

Autor výrobku:
Maszayová Milada

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
digitálna fotografia

Tématika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií


Zatvoriť okno