Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
prezantácia výroby Dni keramiky vo Dvore remesiel ÚĽUV Obchodná ul. Bratislava

Čas vzniku obrázku:
2003Zatvoriť okno