Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Okrúhly tvar so širokým hladkým okrajom. Uprostred v preliačenine plastická figúra sediaceho mládenca hrajúceho na basu. Prevedené vo vysokom reliéfe. (Múzeum mesta Bratislavy (U-5829))

Autor výrobku:
Bizmayer Ignác

Vlastník fotografie:
Múzeum mesta Bratislava

Technika:
digitálna fotografia

Región:
Bratislava

Tématika:
remeslá a domáca výroba


Zatvoriť okno