Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Na nízkom okrúhlom podstavci stojaci muž v zástere pracujúci pri hydraulickom lise. Vedľa ležiaci sud a pri ňom pristavené vedro. Mušt vyteká do malého vedierka. (Múzeum mesta Bratislavy (U-4539))

Autor výrobku:
Bizmayer Ignác

Vlastník fotografie:
Múzeum mesta Bratislava

Technika:
digitálna fotografia

Región:
Bratislava

Tématika:
remeslá a domáca výroba


Zatvoriť okno