Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
ponuka na Tradičnom trnavskom jarmoku

Autor výrobku:
Húšek Jozef

Autor obrázku:
Kramplová Eva

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Čas vzniku obrázku:
2008

Technika:
digitálna fotografia

Tématika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií


Zatvoriť okno