Copyright ÚĽUV
Autor výrobku:
Horník Michal

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Čas vzniku obrázku:
2009Zatvoriť okno