Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Lieska turecká - kôra

Autor výrobku:
Zahatňanský Mikuláš

Autor obrázku:
Kalenský Peter

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
digitálna fotografiaZatvoriť okno