Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
borievka obyčajná - textúra axiálneho rezu

Autor výrobku:
Zahatňanský Mikuláš

Autor obrázku:
Kalenský Peter

Čas vzniku obrázku:
2007Zatvoriť okno