Copyright ÚĽUV
Autor obrázku:
Mešša Martin

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava



Zatvoriť okno