Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
kresba tokárne na pohon zošľapovaním a konárom zabezpečujúcim spätný chod

Autor obrázku:
Filip Mešša

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Čas vzniku obrázku:
2004

Technika:
sken

Tématika:
remeslá a domáca výroba


Zatvoriť okno