Copyright ÚĽUV
Autor výrobku:
Viera Líčeníková 1950

Autor obrázku:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Čas vzniku obrázku:
kolorovaná kresba

Región:
odev

Tématika:
Mužská huňa (suknica). Ušitá je z domácho súkna.


Zatvoriť okno