Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Žena v staršom nedeľnom kroji.

Autor obrázku:
V. Líčeníková 1951Zatvoriť okno