Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Ženské krpce s remienkami. Krpce sa obúvali na plátennú onucku (šatenku alebo omotku).

Autor obrázku:
V. Škrabalová 1958

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
kresba



Zatvoriť okno