Copyright ÚĽUV
Názov obrázku:
Ženské krpce. (Mužské krpce boli podobné. Boli z hrubšej kože s menším počtom zárezov).

Autor obrázku:
V. Škrabalová 1958

Vlastník fotografie:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava

Technika:
kresbaZatvoriť okno